Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Hon na značky v noci
Typ hry:  noční
Počet hráčů:  jednotlivci 12-14
Trvání hry:  30 min
Místo hry:  les
Pomůcky:  bílé čtverce
Popis:  - Ve dne se rozmístí někde bílé čtverce a děti si poznamenají (jedno kam, jedno jak, jedno čím) jejich umístění. Za tmy je pak podle svých poznámek jdou hledat. - Rozmístím čtverce tajně a pak dám dětem svůj náčrtek, aby je dle něj našly.
________________________________________
Kradači a kradeníci
Typ hry:  noční
Počet hráčů:  jednotlivci
Trvání hry:  90 mm
Místo hry:  členitý terén
Pomůcky:  baterky, cedulky s čísly, nuggety
Popis:  Hráče rozdělíme do dvou družstev-na kradače a kradeníky. Všichni mají baterky a na zádech trojmístné číslo. Jsou vypuštěni do lesa a jejich úkolem je najít hromadu nuggetů a po jednom je odnosit na místo, které si sami označí. Protihráči je mohou zajmout přečtením jejich čísla, vedoucí pak zajatce na určeném místě hlídá 2 minuty, poté mu vymění číslo a vypustí ho zpět do hry. Vítězí ten, kdo za hodinu odnese víc nuggetů.
________________________________________
Krvavý prst
Typ hry:  noční
Počet hráčů:  jednotlivci
Trvání hry:  5 min
Místo hry:  les
Pomůcky:  3 svíčky, baterka
Popis:  V prostoru zvolíme 3 body tvořící rovnostranný trojúhelník (doporučená geometrie: euklidovská) a do těchto bodů umístíme 3 svíčky a zahájíme vhodnou reakci (anihilace se nedoporučuje) mezi knotem, voskem a okolním kyslíkem. Do daného trojúhelníku umístíme subjekt K, nazývaný "krvavý prst", reprezentovaný vedoucím s vhodným zdrojem fotonů a prstem položeným přes sklíčko, takže zdroj nezáří a prst vypadá krvavě. Hráči startují ze startovního místa S a jejich úkolem je zhatit reakci svíčky a kyslíku. Subjekt S může občas (když zaznamená zvýšený výskyt akustických vln) prst na daný časový interval t oddělat, čímž uvolní dráhu příslušným fotonům, díky nimž pak může prostřednictvím zrakového orgánu nabýt podrobněj ších informací o rozmístění hráčů v daném sektoru hrací plochy. Poté co subjekt projde databázi hráčů a identifikuje ty, o kterých právě nabyl ony podrobnější informace, vydá patřičný pokyn svému hlasovému ústrojí čímž hráčům oznámí, že byli identifikováni a daní hráči se musí vrátit na pozici S, načež mohou vyrazit znovu. Pokud k identifikaci nedojde, hlasové orgány zůstávají v klidu. Pakliže se podaří některému hráči přerušit patřičné interakce mezi svíčkou a okolním kyslíkem, aniž by byl předešle identifikován, může tento hráč inkrementovat počet svých bodů. Pokud počet interagujících svíček již není přirozený, dochází k neslavnostnímu ukončení hry, nastává substituce krvavého prstu, návrat hráčů na startovní pozici a nová hra. Přiměřeně opakujeme. Vyhrává hráč jehož počet bodů tvoří globální maximum na množině počtu bodů daných hráčů. Během hry by hráči neměli dávat průchod svým emocím a nadávat krvavému prstu, že švindluje a uvolňuje moc fotonů, ačkoli je to většinou pravda. Pokud počet hráčů značně převyšuje schopnosti krvavého prsta, můžeme mu dodat pomocníky. Pokud počet hráčů značně nedosahuje schopností krvavého prsta, necháme hráče jeho schopnosti uměle snížit.
 Labyrint
Typ hry:  noční
Počet hráčů:  skupiny
Trvání hry:  4 hodiny
Místo hry:  okolní kraj
Pomůcky:  nakreslená mapa, otázky
Popis:  Nakreslí se přibližná mapa okolí. Rozmístí se několik stanovišť A-Z. Na každém je otázka a několik možných odpovědí. Každá odpověď posílá poutníka na jiné stanoviště. Úkolem je dojít k cíli co nejdříve. Je samozřejmé, že správné odpovědi posílají k cíli blíže než odpovědi špatné. V 5-minutových intervalech vyrážejí všechny skupinky hledat. Odehrává se to v noci, s baterkou, tužkou a papírem. Na konci všichni předloží seznam stanic, po kterém putovali (kvůli ověření, zda to skutečně prošli). Je nutno dát pozor na to, aby mapa byla dostatečně přesná a nebloudilo se moc. Dále je vhodné, když neprší. Zertíčky typu nakreslit vesnici schválně o několik kilometrů dál jsou vítány.
________________________________________
 Majáky
Typ hry:  noční
Počet hráčů:  jednotlivci
Trvání hry:  10 min
Místo hry:  les
Pomůcky:  baterky, svíčky
Popis:  Do území rozmístíme zapálené svíčky. Vedoucí tvoří majáky-mají baterku a pomalu se otáčí. Úkolem hráčů je pozhasínat svíčky. Pokud jsou viděni některým z majáků musí se vrátit na startovní místo. Za každou sfouknutou svíčku má hráč bod.
________________________________________
 Mouční červi
Typ hry:  noční
Počet hráčů:  jednotlivci
Trvání hry:  20-30 mm
Místo hry:  les
Pomůcky:  bílé oblečení
Popis:  Mouční červy jsou představováni vedoucími (cca 7ks) oblečenými v bílém oblečení. Hráči chytají moučné červi. Za každého chyceného červa dostanou lísteček. Vítězí ten, kdo má nejvíc lístečků a dvě oči.
________________________________________
 Na upíry
Typ hry:  noční
Počet hráčů:  10-30
Trvání hry:  30 min
Místo hry:  kdekoli
Pomůcky:  tma
Popis:  Hráči se rozptýlí po území, jeden z nich je upír. Všichni ne-upíři pořád potichu mlaskají, upír ne. Jakmile upír někoho chytne za krk, ten zařve a stává se dalším upírem. Úkolem hráčů je zůstat posledním živým člověkem-na toho se pak pořádá upíří hon. V místnosti je nejlépe se po zhasnutí někam schovat, v přírodě se to hraje v ohraničeném lese v noci a tam je to spíše honička. Tam se také musí hlasitě zařvat „Konec hry". Pozor na zranění při běhu v tmavém lese!
________________________________________
 Netopýr
Typ hry:  noční
Počet hráčů:  dvě skupiny
Trvání hry:  5 min
Místo hry:  rovné
Pomůcky:  
Popis:  Hru se doporučuje hrát (pro větší požitek) ve tmě. Hráči se rozdělí na dvě skupiny. Jedna skupina honí (min. 2 hráči) a druhá utíká (min. 3 hráči). Samozřejmě, že úkolem honičů je pochytat všechny utíkající. Jakmile je utíkající chycen (honič se jej dotkne), musí odejít do vězení (předem určené místo o velikosti alespoň 2x9 metrů). Hráči ve vězení nesmějí vybíhat ven. Vězeň je osvobozen, pakliže se ho dotkne některý z utíkajících. Délka hry i počet honičů závisí na počtu, věku a fyzické zdatnosti hráčů.
________________________________________
 Noční akční Kimovka
Typ hry:  noční
Počet hráčů:  jednotlivci či skupiny
Trvání hry:  30^15 mm
Místo hry:  les
Pomůcky:  petrolejky, sirky, cca 25 věcí
Popis:  Do území umístíme 5 petrolej ek a ke každé asi 5 různých věcí. Úkolem hráčů je zapamatovat a po konci hry zapsat co nejvíce z těchto věcí. V tom jim brání chytací - koho chytnou tomu seberou sirku, kdo už nemá sirky, ten dohrál a jde si sednou na kraj území.
________________________________________
Noční lov
Typ hry:  noční
Počet hráčů:  dvě skupiny
Trvání hry:  20 min
Místo hry:  les a kopec
Pomůcky:  baterky
Popis:  Na kopci je viditelně umístěna lucerna. Hráči se dělí na obránce a útočníky. Útočníci se chtějí dostat k lucerně a obránci jim v tom brání.
________________________________________
 Noční průzkum
Typ hry:  noční
Počet hráčů:  skupiny
Trvání hry:  60 min
Místo hry:  terén
Pomůcky:  zápalky
Popis:  Hrají dvě skupiny, jež jsou od sebe vzdáleny 200-500 metrů. Každá skupina si rozdělá ohníček a určí dva hráče, kteří předvádějí u ohníčku nějakou typickou činnost. Zbytek hráčů v každé skupině je rozdělen na pozorovatele a průzkumníky. Na daný signál se snaží průzkumníci dostat co nejblíže k ohníčku druhé skupiny a zjistit, co se tam děje. Pozorovatelé mají za úkol v prostoru okolo vlastního ohníčku chytit soupeře. Chycení zůstávají v zajetí. Vítězí ta skupina, která se dozvěděla, co se děje u ohníčku protivníka. V případě, že se to podařilo oběma skupinám, vítězí ta, která ztratila méně průzkumníků.
________________________________________
 Noční rozvědka
Typ hry:  noční
Počet hráčů:  družinky 12-15
Trvání hry:  libovolná
Místo hry:  křoviny, les
Pomůcky:  
Popis:  Skupinka lidí si nedaleko tábora zřídí nouzový tábor a něco tam dělají. Družinky se k nijak zvlášť nehlí-danému táboru postupně přibližují a zapisují si, co tam dotyční lidé dělají a jak vypadají. Jako obměnu lze hru hrát bez bloku a tužky. Hráči si musí vše pamatovat.
________________________________________
 Past
Typ hry:  noční
Počet hráčů:  dvě skupiny, min 10 lidí
Trvání hry:  30-90 mm
Místo hry:  les
Pomůcky:  
Popis:  Noční hra na motivy události z doby honu na indiány, kdy byly indiánské kmeny zaháněny ze svého území do rezervací. Jeden z těchto kmenů z vymezeného území uprchl, byl stíhán vojskem a obklíčen. Na kraj však přišla hustě mlha poté hned tma. Velitel vojáků proto odložil rozhodující útok na ráno. Byl si zcela jist, že obklíčený kmen nemůže uniknout. Když se však ráno zvedla mlha, byla past prázdná, po indiánech se jakoby slehla zem. Hráči se rozdělí na dvě poloviny, jedna se snaží za tmy druhou „pochytat" při útěku z lesa. Hraje se na tři kola. Vyhrává ta skupina, která zachytí více utíkajících soupeřů.